Μιχάλης Γ. Παναγιωτάκης

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μιχάλης Γ. Παναγιωτάκης

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Καλώς ορίσατε στο τεχνικό γραφείο Μιχάλης Παναγιωτάκης & Συνεργάτες

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Τοπογράφου Μηχανικού

σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένα από το ΕΓΣΑ’87
υπηρεσίες σχετικά με το Εθνικό Κτηματολόγιο
υποστήριξη εργοταξίων (αποτυπώσεις, χαράξεις, επιμετρήσεις)
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS)
υπηρεσίες Χαρτογραφίας
εφαρμογές Φωτογραμμετρίας
μελέτες Τοπογραφίας (Α’τάξης)
μελέτες Υδραυλικών Έργων (Α’τάξης)

Μελέτη – Κατασκευή

έκδοση Οικοδομικών Αδειών
νομιμοποίηση αυθαιρέτων
επίβλεψη – κατασκευή βάσει οικοδομικών αδειών
ανακαινίσεις – επισκευές

Επικοινωνία

Ιδομενέως 36, Ηράκλειο, +30 2810.225621
Κοκκίνη Χάνι, Ηρακλείου, +30 2810.332153
+30 6977689935, michalis@panagiotakis.gr